Zadzwoń do nas:   609-111- 205
Napisz do nas:   m.mudy@domedium.com.pl

Obsługa inwestycji deweloperskich

W ramach tej usługi oferujemy:

 •  
kompleksowe doradztwo i wsparcie na etapie przygotowania inwestycji, w tym w zakresie: pomocy w nabywaniu nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje, ładu przestrzennego tych nieruchomości (miejscowy plan albo decyzja o warunkach zabudowy), uzgodnień z dostawcami mediów (włączając służebności przesyłu, użytkowania etc.), dostępu inwestycji do dróg publicznych (w tym nowe zjazdy), uzyskiwania decyzji pozwolenie na budowę, w tym udział w imieniu klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo administracyjnych
 •  
przygotowanie założeń do projektu budowlanego i współpraca z architektem w celu stworzenia projektu trafiającego w gusta nabywców i „łatwo sprzedawalnego”
 •  
analiza rynku nieruchomości pod kontem konkurencyjnych inwestycji
 •  
sporządzenie prospektu informacyjnego i dokumentacji inwestycji w celu spełnienia wymogów prawnych i zapewnienia transparentności procesu inwestycyjnego,
 •  
przygotowanie wzorów umów
 •  
organizację dwóch biur sprzedaży, zarówno na terenie budowy jak i w siedzibie naszej firmy w Krakowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 82/2A
 •  
pełną obsługę marketingową (przygotowanie planu sprzedażowego, koordynowanie ofert na portalach branżowych, prowadzenie profilu na Facebooku)
 •  
przygotowanie i obsługa stoiska na targach nieruchomości
 •  
obsługę klientów pod kontem kredytowym, wybór najlepszej dla klienta oferty, a następnie przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania kredytu,
 •  
prezentację inwestycji oraz wizyty z klientami na terenie budowy
 •  
nadzór nad zmianami lokatorskimi
 •  
reprezentowanie dewelopera podczas podpisywania umów (rezerwacyjnych, deweloperskich, przenoszących własność)